به گزارش نقد دولت در حالیکه عمر شورای پنجم در شهریور سال جاری به اتمام می رسد؛ حسن خلیل ابادی در ماه های اخر دوره شورای پنجم از این سمت استعفا داد و از محسن هاشمی خواست موضوع را بررسی کند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید