مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان از ۲۴ تیر در مصر آغاز می شود. ایران در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره نماینده دارد.

۱۶ شمشیرباز از ایران به مسابقات اعزام می شوند که اسامی شمشیربازان اعزامی به شرح زیر است:

سابر زنان:
کیانا باقرزاده
پریماه برزگر
فائزه رافعی
نجمه سازنچیان

سابر مردان:
علی پاکدامن
محمد فتوحی
محمد رهبری
نیما زاهدی

فلوره زنان:
زهرا کارگر شریف آبادی
هانیه خوش‌خواهی

اپه زنان:
اعظم بختی
پریا مه‌رخ
مهسا پوررحمتی

اپه مردان:
محمد رضایی
محمد رحیمی
محمد رضایی طادی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید