شفافیت_ دکتر فاطمه کبیرنتاج محقق و مدرس دانشگاه | یکی از موضوعات بحث برانگیز امروزه که بسیاری از زندگی ها را دچار مشکل کرده  و نارضایتی عمومی را بوجود آورده ، کاهش شدید" ارزش پول ملی" است که با اثرات چندگانه اجتماعی خود توانسته با تعطیل و یا ورشکسته کردن بسیاری از مشاغل، منجر به بیکاری تعداد بیشماری از افراد جامعه شود و در نتیجه سطح بهره مندی از تغذیه و بهداشت مناسب ، تحصیل وآموزش ، پوشاک و کلیه رفاهیات غالب افراد جامعه تا حد بسیار زیادی دچار افت شدید گردید .خط فقر به آن جا رسیدکه تقریبا طبقه متوسط در طبقه پایین مستحیل شد. ازمنظر جامعه شناسی، تبدیل جامعه به دوطبقه مرفهین و فقرا بدترین حالت یک جامعه است. آسیب های حاصله از این تغییرات منفی اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست. یقینا فقر به دنبال خود، مشکلات روحی روانی، ، افزایش نرخ اعتیاد، انواع بزهکاری و جرایم اقتصادی و اجتماعی،افزایش نرخ مهاجرت ، افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج، فساد های اخلاقی ودهها مورد دیگر را خواهد آورد . اما مهمتراز کاهش ارزش پول ملی "احساس کاهش ارزش هویت ملی "است. موضوعی که به وضوح مورد غفلت قرار گرفته است.

سیاست های اتخاذ شده در دولت گذشته و به اصطلاح تدبیر و امید، منجر به کاهش حرمت هویت ملتی شده است که با هزاران امید به پای صندوق های رای رفته بودند تا شاید مسولین سرزمینش تصمیماتی اتخاذ کنند که در کنار توجه به رشد و توسعه کشور،به جایگاه انسانی وتقویت هویت ملی آنان نیز بیندیشند .اما سیاست های مخرب  موجب شد تا مردم حس مطلوب ایرانی بودن خود را از دست بدهد .احساس مهم نبودن و نادیده گرفته شدن ، احساس از دست دادن ارزش های انسانی خویش و دیگر هموطنانش و احساس نادیده گرفته شدن کمتر از فقر بر زندگیش اثرمنفی نگذاشته است. احساس اینکه علیرغم فداکاری های غیر قابل وصف در صحنه های مختلف به هیچ انگاشته می شوند و آنقدر حقیر دیده می شوند که هر روز دروغ های جدیدی تحویلشان داده می شود سبب شده که در دامی به وسعت جهانی، گرفتار و تحت تاثیر تبلیغات شبکه های خارجی از ایرانی بودن خود احساس خوشایندی نداشته باشند. این مهمترین خطری است که اکنون سرزمینمان را که تا کنون با جان نثاری شهدا و جانبازان و آزادگان عزیز بر سر پا ایستاده است تهدید می کند.

اکنون  در دولت سیزدهم ، مهمتر از هر موضوعی بازگرداندن اعتماد به نفس ملی و تقویت ارزش های  ناشی از هویت ملی است . لازم است دولت مردمی و انقلابی سیزدهم همزمان در کنار بر طرف کردن مشکلات عدیده اقتصادی به جا مانده از دولت قبل و سرو سامان دادن به اوضاع داخلی و سیاست های بین المللی، با اتخاذ راهبردی ویژه نسبت به جلب دوباره اعتماد مردم و حفظ حرمت تک تک هموطنانمان ، احساس خود تحقیری و نزول عزت نفس را در میان آحاد جامعه از هر قشر و صنف و گروهی بزداید. البته که توفیق دستیابی به این مهم نیازمند هماهنگی هر سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه که الحمدلله نقطه هدف و مسیر هر سه قوا در انجام وظایف خود ، مشترک و همسو می باشد دارد.در این راستا آن چه که سهم ملت است نیز این است که به پروپاگانداهای شبکه های مجازی توجه نکند و تحت تاثیر تبلیغات برنامه ریزی شده آن ها قرار نگیرد .

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید