دکتر عماد آبشناس؛ تحلیلگر سیاسی در خبرگزاری اسپوتینک نوشت: ایران جزو معدود کشورهای جهان به حساب می آید که حتی اگر کل ارتباط این کشور با جهان قطع شود و نه چیزی صادر شود نه چیزی وارد شود باز هم ایرانی ها نباید مشکلی در تامین حد اقل های مورد نیاز برای زندگی خود را داشته باشند.

اینکه تحریم ها روی اقتصاد ایران تاثیر گذاشته اند امری غیر قابل انکار می باشد اما اینکه زندگی مردم در ایران بند تحریم ها باشد، مقداری سوال بر انگیز است.

ایران جزو معدود کشورهای جهان به حساب می آید که حتی اگر کل ارتباط این کشور با جهان قطع شود و نه چیزی صادر شود نه چیزی وارد شود باز هم ایرانی ها نباید مشکلی در تامین حد اقل های مورد نیاز برای زندگی خود را داشته باشند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید