شینا انصاری  با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در احداث خط جدید مترو خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو را در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات فنی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و ارائه برنامه زمان بندی برای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری تهران و ماده ۵ دستورالعمل انجام مطالعات محیط زیستی ذیل مصوبه در دستور کار قرار داد.

وی درباره سازوکار بررسی این طرح‌ها گفت: چارچوب این مطالعات به گونه‌ای است که بر اساس رعایت استانداردهای محیط زیستی پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد تا مشخص شود که احداث خطوط جدید مترو ملاحظات و استانداردهای محیط زیستی را رعایت می‌کند یا خیر؟ در غیر این‌صورت تمهیدات لازم برای اصلاح فرآیند احداث لحاظ می‌شود.

انصاری ضمن اشاره به برگزاری جلسات کارگروه بررسی استانداردهای زیست‌محیطی راه‌اندازی خطوط جدید مترو اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست در اجرای پروژه‌های شهری، در نشست کمیته غربالگری پروژه‌های شهری، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیست خطوط  ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو پایتخت با حضور نمایندگانی از اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، نمایندگان سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، معاونت فنی عمرانی، اساتید فن و صاحبنظر در حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی و شرکت مهندسین مشاور برگزار شد.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه که طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه خطوط مترو مشمول مطالعات ارزیابی اثرات نیست، ولی بر اساس تصمیم کمیته فنی غربالگری شهرداری تهران، شرکت راه آهن شهری تهران ملزم شد که برای چهار خط جدید ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ مترو مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیست را انجام دهد.

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت منابع آبی در توسعه شهری گفت: به علت وجود دغدغه‌های متعدد در حوزه توسعه شهری  که مهمترین آن‌ها موضوع منابع آبی است، در این پروژه باید اثرات توسعه مترو بر منابعی چون قنوات، آبخوان‌ها وسفره‌های آب زیرزمینی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا با تحلیل اثرات وراهکارهای مدیریتی بتوان به توسعه مورد نظر با حداقل عوارض محیط زیستی دست یافت.

وی افزود: در نشست مذکور، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ به تفکیک ارائه شد و مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گرفت.  ‌موضوعات فنی و تخصصی به همکاران واحد مترو ارائه و مقرر شد در فرایند احداث خطوط این موضوعات رعایت شود.

انصاری در پایان ضمن اشاره به وضعیت اجرای استانداردهای زیست محیطی در اجرای پروژه‌های توسعه شهری گفت: با توجه به مسئولیت اجتماعی و رسالت محیط زیستی همچنین اجرای قوانین و اسناد فرادستی باید ملاحظات محیط زیستی در احداث خطوط جدید رعایت شود. این اداره کل محیط زیست سعی می‌کند علاوه بر نظارت بر فرایند مطالعات ارزیابی اثرات خطوط جدید، موضوع پایش و رصد محیط زیستی احداث خطوط و بهره برداری را در دستور کار قرار دهد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید