به گزارش شفافیت ابوالقاسم رئوفیان، کارشناس مسائل سیاسی، منتقد و دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، با اشاره به این موضوع که در جایگاه منتقد دولت‌های یازدهم و دوازدهم اظهار نظر می‌کند، با اشاره به این‌که در جایگاه یک منتقد باید منصف، ریزبین و دقیق سخن بگویم تا به دور از هر گونه حب و بغض این نقد صورت بگیرد، گفت: منتقد باید در نقد با تکیه بر اصول اخلاقی، با دیدی کارشناسانه و به دور از حب و بغض به بررسی مسائل بپردازد تا چشم‌ها را روی خوبی‌ها نبندد و تنها به بدی‌ها بپردازد.
وی در ادامه، با اشاره به این‌که نقد به معنای جدا کردن صحیح از غیر صحیح، خالص از ناخالص یا جدا کردن سره از ناسره یا سالم از ناسالم است، افزود: نقد محک زدن هر چیز و قرار دادن آن در دو دستۀ متضاد است و بر همین اساس در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم میخواهم خوبی‌ها و بدی‌ها را آشکار کنم و این کار می‌بایست مبتنی بر اخلاق و با رویکردی مکتبی باشد که همواره مقام معظم رهبری «مدضله العالی» تأکید داشته‌اند که منصفافنه و مشفقانه نقدکنید؛ در نهایت نباید ازنقدبوی خصومت به مشام برسد یا اسنتباط بشود که بی جهت منتقد از کسی دفاع می‌کند،نقد بایدبه دور از همۀ این موارد باشد.
در شرایط عادی دولت روحانی موفق بود
نایب رییس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، در ادامه، با اشاره به این موضوع که همواره باید در نظر داشته باشیم، در چه زمانی، در چه شرایطی و در ارتباط با چه پارامترها و مؤلفه‌هایی می‌خواهیم عملکرد یک دولت را در بوته نقد و بررسی قراردهیم اظهار داشت: همواره زمانی که می‌خواهیم عملکرد یک دولت را مورد نقد قرار بدهیم، باید از خود بپرسیم که شرایط عادی است یا غیرعادی؟ فلذا در شرایط عادی، دولت روحانی را در دولت یازدهم به گونه‌ای نقد می‌کنیم که به زعم من و دیگر دوستان منتقد، دولت او را دولتی موفق می‌دانیم، اما در شرایط غیرعادی دولت دوازدهم، تحلیل عملکرد اقتصادی دولت روحانی با وجود مخصوصاً دو پارامتر تحریم‌ها و کرونا به وضعیت موجود می‌رسد که بسیار اسفناک می‌شود و ما باید همۀ این موارد را در نقد مورد توجه و مطمح نظر قرار بدهیم بعد قضاوت کنیم.
نقد شخص روحانی و کابینۀ او دو مقولۀ متفاوت و جدای از یکدیگر است
این منتقد مسائل سیاسی، در بازخوانی رفتار هشت سالۀ دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اتفاقات، رخدادها و رویدادهای موجود را که در مجموع به آن عملکرد گفته می‌شود، در زمینه‌های مختلف از جمله بازار مسکن، فضای کسب و کار، اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و مسائل دیپلماسی را بررسی کرد و گفت: من معتقدم که نقد عملکرد شخص روحانی به عنوان شخص رئیس‌جمهوری یک مقوله است و نقد عملکرد دولت روحانی در دو چهار سال متوالی و با وزرای مختلف، مقوله‌ای دیگر است، فلذا اصلاً نمی‌خواهم عملکرد شخص روحانی را نقد کنم، چرا که او به تنهایی بعنوان رئیس جمهوردر مقام اجراقرار نگرفته و هرگز مدعی این موضوع نیز نبوده و هرگز بد و خوب رفتار خویش را نشئت گرفته از نوع نگاه و عمل خود ندیده است. 
برخی اظهارنظرها درباره دولت روحانی، نقد نیست
دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، با اشاره به این موضوع که هر دولتی که آمده است به گونه‌ای رفتار می‌کند که عملکرد و نگاه‌های مختلف پیرامونی، معطوف به تمامی مجموعه و افرادی باشد که توسط شخص رئیس‌جمهور در وزارتخانه‌ها، نهادها، ادارات و سازمان‌ها به کار گمارده شده‌اند و در حال فعالیت با یکدیگر هستند، اضافه کرد: من عملکرد دولت روحانی را در دولت یازدهم که دولت اول او بود، در مجموع موفق می‌بینم و بی‌انصافی است که ماعمل به وعده‌ها و شعارهایی را که در دولت نخست خویش یا در زمان پیش از انتخابات مطرح کرد، در نقد و بررسی نادیده بگیریم.
دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، ضمن ابراز تأسف از این امر که برخی از یادداشت‌های موجود در حوزۀ عملکرد دولت به گونه‌ای است که اصلاً نمی‌توان آن‌ها را نقد نامید تصریح کرد: این موضوعات، تنها بستن چشم‌ها روی کامیابی‌ها و مطرح کردن ناکامی‌ها است و این که فرد، صحیح را نبیند و تنها به موضوعات ناصحیح بپردازد و حتی در برخی از موارد بزرگنمایی نیز بکند کاری اشتباه است و نمی‌توان نام نقد بر آن گذاشت.
تورم 35 درصدی سال 1392 در سال 1395 به ۷درصد رسید
این کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این‌که دولت یازدهم را در عملکرد دولتی موفق و دولت دوازدهم را دولتی ناموفق می‌داند که مشکلات بسیار زیادی را برای مردم، نظام و کشور ما فراهم آورد، اظهار داشت: در مورد نقد عملکرد دولت روحانی در بازار مسکن و در حوزۀ اقتصاد می‌توان گفت که وزیر امور اقتصاد و دارائی دولت اول روحانی طیب‌نیا بوده است که در آن زمان یعنی در سال 1392 وزارتخانه را با تورم 35 درصدی تحویل گرفته است و در سال 1395 به تورمی تک رقمی یعنی ۷ درصد رسانده است و این بدان معناست که بخش عظیمی از شعارهای آقای روحانی در حوزۀ اقتصاد عملی شد. 
تورم 50 درصدی در سال 1399 یک فاجعه است
رئوفیان، با اشاره به این‌که دولت اول روحانی، به گونه‌ای عمل کرده است که تورم  35 درصدی دولت احمدی نژادرادرسال پایانی عمردولت اول تک رقمی ومیانگین چهارسال اول رابه۱۶درصدرسانیده است ، این امر را دستاوردی ارزشمند و موفقیتی بزرگ نامید وتصریح کرد: بعد از این موضوع از سال 1396 به بعد تورم سیر صعودی می‌گیرد و درسال ۹۹به نزدیک۵۰درصد می رسدکه این رقم یک فاجعه است. 
وی، در همین راستا با طرح این مسئله که چه اتفاقی افتاد که تورم به این نقطه رسید، خاطر نشان کرد: همه می‌دانیم که روحانی دوره دوم همان روحانی دوره اول  است که تفاوت فاحش و معنی دارتورم۴۲ درصدی در دولت ایشان را نشان می دهد و از اواخر سال 1398 ورق برگشت. 
وی با تأکید بر این مفهوم که امروز می‌بایست درجمهوری اسلامی ایران نیز تبعیض کنار گذاشته شود و به همه با یک چشم نگاه شود، افزود: پیشنهاد می‌کنم که آقای روحانی در خلوت خویش با خدا بنشیند و فکر کند و ببیند که عواملی که باعث توفیق او در دولت یازدهم و عدم توفیق او دردولت دوازدهم بوده، چه بوده است و آن لوازمی که در کنار هم آمد و موجبات تک‌نرخی کردن تورم شد و این عدد را از 35 درصد به 7 درصد رساند و در نهایت آن چیزی که در سال 1399 رخ داد و مانند بُمبی در اقتصاد ایران منفجر شد، چه بوده است؟
خروج ترامپ از برجام و 10 برابر شدن نرخ ارز
موسس و عضو جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به شنیده شدن زمزمه‌های تصمیم ترامپ در مورد طرح خروج از برجام و به مشکل خوردن مذاکرات پیرامون مسائل هسته‌ای در شورای امنیت سازمان ملل، در اواخر سال 1396 و ابتدای سال 1397 یادآور شد: هنوز ترامپ از برجام خارج نشده بود که نرخ ارز 10 برابر شد و از 3 هزار تومان به 30 هزار تومان ‌رسید. مذاکرات در این زمان به مشکل خورد و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی برمردم شدت گرفت و به یکباره همه چیز زیرورو شد و آن روی قضیه رخ نمود و با خروج ترامپ از برجام سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه ایران شکل گرفت. 
تحریم‌های ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت آغاز شده و یکسان نبوده است
دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، با اشاره به این موضوع که برخی از افراد می‌گویند که تحریم‌ها همیشه بوده است گفت: تحریم‌های ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت در واکنش انگلستان به نخست وزیری مصدق آغاز شده است، اما نباید فراموش کرد که این تحریم ها، همواره یکسان و یک اندازه نبوده و فراز و نشیب داشته است.
این کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره‌ به ‌این ‌امر‌که معمولاً اقتصاد تمامی کشورها تحت تأثیر اقتصادبین الملل و بازار جهانی است و تنها مربوط به ایران هم نمی‌شود، تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از بازار جهانی را امری اجتناب‌ناپذیر دانسته و بر همین اساس، افزود: این امر در دوران ترامپ بسیار تأثیرپذیری بیشتری داشت و نفت خام و میعانات نفتی که بخشی از مهم ترین محصولات صادراتی ماست و در روز 2 میلیون و 600 هزار بشکه  صادر می‌شد، به یک‌باره به 500 هزار بشکه در روز رسید.
رئوفیان ادامه داد ما از سال 2018 به بعد، به یک‌باره با کاهش تقریباً 75 درصدی صادرات نفت و میعانات نفتی مواجه شدیم و همین امر موجب شد که ورق اقتصاد مبتنی بر صادرات نفت برای ایران برگردد، و دولت روحانی با سونامی تغییر وزرا مواجه شد و عباس آخوندی وزیر مسکن به یک‌باره پول بانک مرکزی را وارد بازار مسکن می کند و به تورم دامن می زند و در ادامه هم محمد اسلامی که سیاست تولید مسکن انبوه را اعلام و مشکلاتی ببارمی آورد.
تعویض وزیر اقتصاد در دولت دوم روحانی اشتباه بود
وی، با اشاره به این‌که اسلامی به عنوان وزیر راه در حال حاضر ریاست سازمان انرژی اتمی را در دولت سیزدهم برعهده دارد که به این انتخاب هم نقد جدی وارد است با برنامه تولید انبوه مسکن و موضوع ساخت 400 هزار مسکن وارد این عرصه می‌شود که این موضوع نیز مشکلات خاص خود را پدید می‌آورد و از این موضوعات در عملکرد دیگر وزار نیز وجود داشته است، اضافه کرد: طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی توانست نرخ تورم را از 35 درصد به 7 درصد برساند اما به دلیل وجود اختلاف دیدگاه در مردان اقتصادی دولت و بالاگرفتن آن متاسفانه روحانی در تصمیم گیری مرتکب خطای راهبردی شده و طیب نیا را حذف می‌کند که یکی از مهم ترین ایرادات وارد به روحانی، تعویض وزیر اقتصاد بود و من این را در مناظره تلویزیونی در آستانۀ انتخابات، مطرح کردم و گفتم  یکی از بزرگترین اشتباهات نابخشودنی روحانی همین بوده است. 
این کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این‌که علاوه بر روی کار آمدن ترامپ در دولت دوم روحانی و در پیش گرفتن سیاست مشت پولادین خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات تلخی که در این دوره بیشترازهمیشه شاهدآن بودیم وازآن رنج می بردیم اوج گرفتن اختلافات داخلی  بود.
مخالفت‌های داخلی با دولت حسن روحانی بسیار خطرناک تر از تحریم‌ها بود
رئوفیان در بخشی دیگر از این گفتگو خاطرنشان کرد: یکی ازدلائلی که تحریم های آمریکا علیه چین نتوانست مشکلات جدی برای مردم آن کشور به وجود آورد این بود که همه درکنار دولت ایستادند و در همصدایی و همکاری با دولت اثر شوم تحریم ها راخنثی کردند ولی  در کشور ما مخالفت‌هایی بود که علیه دولت روحانی  شکل گرفت ‌و دودش به چشم مردم رفت تا جائی که مقام معظم رهبری به مخالفین، چه در مجلس و چه در خارج از مجلس چندین بارنهیب زدند ولی آنها کارخودشان را کردند.
برخی تدابیر دولت روحانی برای حل مشکلات به واسطۀ مخالفت‌های افراطی داخلی بی‌اثر شده بود
این منتقد مسائل سیاسی، با اشاره به این‌که کسی که می‌خواهد کشور را در بحران مدیریت کند، وقتی می‌بیند در داخل کشور کسانی و جریانهایی هستند که به جای کمک به یک باره بر سر دولت خراب می‌شوند، افزود: متاسفانه چنین مشکلی را ما در دولتها داشته ایم و در این دولت بیشتر؛ و این مخالفت‌های افراطی موجب شد که اگر دولت قصد حل مشکلی راهم داشت در فضای آلوده و جو نامساعدی که درست می کردند ازآن بار بماند.
دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، در همین راستا با اشاره به این موضوع که برخی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باتشکیل جبهه علیه دولت دعوای خانگی راه انداخته بودند اظهارداشت: افکار عمومی باید به دور ازفضاسازیها با در نظرگرفتن عوامل متعدد پیدایش وضع موجود را قضاوت کنند که  با این حجم از مخالفت ها، یک دولت چگونه می‌تواند در بحران درست تصمیم بگیرد وکشور اداره کند ؛  ادامه داد: این اختلافات به حدی بود که مقام معظم رهبری «مد ضله العالی» بارها و بارها توصیه می‌کردند که مشکلات در سایۀ وحدت و همدلی حل ‌شود و به همین خاطر نباید به اختلافات موجود دامن زد، امامخالفان صاحب تریبون که در همه جا بودند در نهایت کار خود را می‌کردند و همین امر موجب می‌شد تا کار مدیریت در دولت به شدت سخت تر شود.
وی با اشاره به همزمانی تحریم‌های وارد شده به ایران و چین از سوی ایالات‌متحده وبیان این نکته که چین  به دلیل عدم وجود اختلافات داخلی توانست تاحد زیادی آثار مخرب تحریم ها بر مردم و کشور خود را خنثی کند اضافه کرد: در کشور چین، همه در کنار دولت ایستادند و در نهایت توانستند که تحریم‌های امریکا رابی اثر کنندو به موفقیت دست پیدا کنند، اما اینجا همه چیز برعکس بود وتقریباهمه در مقابل دولت ایستادند.
ندیدن موفقیت‌های دولت روحانی معلول نگاه از پشت عینک بدبینی است
این کارشناس مسائل سیاسی، ضمن ابراز تأسف ازعدم توجه جدی و عملی برخی مسئولان و جریانهای سیاسی به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری «مد ضله العالی» مبنی برحفظ وحدت کلمه وهمدلی بین مسئولان اظهار داشت: برخی که نمی‌توانستند موفقیت‌های دولت یازدهم را منکر بشوند، ریشه تورم،فضای کسب و کار به شدت آلوده و بیمار،گرانی،بیکاری،و... را معلول بی عملی دولت اول روحانی و بد عملی دولت دوم وی میدانستند که این نگاه سرچشمه گرفته ازپشت عینک بدبینی است.
اگر بنا به محاکمه روحانی است خیلی ها باید محاکمه شوند
وی معتقداست اوج گرفتن مخالفتهابادولت درداخل، تشدید تحریم‌ های بی سابقه‌، بیماری کرونا، و البته سوء تدبیرشخص روحانی دربرخی موارد از جمله سپردن کارهای بزرگ به اشخاص کوچک وکارنابلد به ویژه درچهارساله دوم کشور را با چالش جهش ۸۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۷۵ درصدی اقلام خوراکی دربرخی استانها مواجه ساخت و درصدقابل توجه مردم را به زیر خط فقرکشاند و دولت روحانی را که شعار اصلی اش نجات اقتصاد کشور بود و سرمست ازشعارها و وعده های پوپولیستی دوران رقابت انتخاباتی که می‌گفت آنچنان مردم را از درآمد سرشار می‌کنیم که نیازی به یارانۀ 45 هزار تومانی نداشته باشند، او را ازچشمها انداخت تاجایی که مردم همه این مشکلات را ازچشم دولت میدیدند و برخی متاثر از فضای حاکم تبلیغاتی علیه روحانی با راه اندازی هشتگ ها خواستار محاکمه شخص وی شدندکه البته اگرقرار است محاکمه ای درکار باشد تنها شخص روحانی نیست بلکه برخی روسای جمهورگذشته، وزراءدولت، برخی نمایندگان مجلس وبرخی قلم بدستان و صاحبان تریبون و فعالان سیاسی از دوجناح اصلاح طلب و اصولگرهستند که باید محاکمه شوند. 
دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، با بیان‌این‌ مطلب که روحانی با انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم ، این پرسش را مطرح کرد که کدام کشور است در منطقه که تورم بالای 30 درصدی داشته باشددرحالی که درکشور ما، مردم در تهیۀ مواد غذایی با تورم 40 درصد مواجه هستندبایدبه این سئوال پاسخ دهدکه چرا کسی که در روزهای نخست درشعارهای انتخاباتی اش،نجات اقتصاد کشورراوعده می‌داد و می‌گفت شرایط درآمدی مردم باید افزایش پیدا کندکارش ‌به اینجا رسید؟
برگشت به میز مذاکره که امروز توسط وزیر امور خارجه مطرح می‌شود، در دولت روحانی نیز مطرح بود
این منتقد مسائل سیاسی تاکید کرد: ازجمله مخالفت مخالفان داخلی، مخالفت بامذاکرات برجامی بود همان چیزی که امروزیکی ازمهمترین موضوعات دولت سیزدهم شده، امروز اگر وزیر امور خارجۀ دولت آقای رئیسی می‌گوید که ما باید باحفظ همه شئونات و با اقتدار پای میز مذاکره برگردیم، این حرف تازه اوبرنامه جدیدی نیست ادامه همان سیاستی است که دولت روحانی تبیین می کرد. 
این کارشناس مسائل سیاسی، با تأکید بر این امر که ما می‌بایست همۀ این مسائل را در شرایطی یکسان و در کنار هم قضاوت کنیم و باید بپذیریم که اراده بر این بوده است که این مشکلات حل شود، اما مسائل پیش آمده چشم‌انداز دیگری را رقم زده است، در این شرایط به آقای روحانی توصیه می‌کند که هرگز به دنبال تشکیل دولت درسایه نباشد و اظهار می‌دارد: به آقای روحانی پیشنهاد می‌کنم اگر در اندیشه تشکیل دولت درسایه هستید و دلتان به حال این مردم می سوزد تنها با نگاه و هدف کمک به دولت مستقر دولت درحاشیه خود را تشکیل دهید نه این که باهدف مقابله با دولت که تعریف مصطلح از دولت درسایه هم متاسفانه همین است.
«انتقام دولت از دولت» در واقع «انتقام دولت از ملت» است و دود آن به چشم مردم می‌رود
رئوفیان، انتقام گرفتن دولت‌ها از یکدیگر با عنوان «انتقام دولت از دولت» را در واقع «انتقام دولت از ملت» دانسته و با ابراز تأسف از این موضوع که همواره دود این انتقامجویی ها به چشم مردم می‌رود، افزود: دولت احمدی‌نژاد همواره در صدد انتقام گرفتن از دولت‌های آقایان خاتمی و هاشمی بود و باید پرسید که دود این انتقام‌جویی به چشم چه کسی رفت و در ادامه باید پرسید که پس از بهانه‌جوئی‌های دولت روحانی برای انتقام گرفتن از دولت احمدی‌نژاد، دود این قضیه به چشم چه کسی رفت؟
وی در همین راستا، با اشاره به این‌که اگر کسی بخواهد به دنبال پیدا کردن نقاط ضعف و شکستن کاسه و کوزه‌های سیاسی بر سر دولت قبلی باشند، این مردم هستند که در این میان قربانی می‌شوند و دود این آتش فقط و فقط در چشم مردم می‌رود، ادامه داد: من حرفم این است آقای روحانی قرار است که دولت در سایه تشکیل بدهد، می‌بایست این دولت در سایه را به منظور کمک کردن به دولت جدید تشکیل بدهد و بیاید تمام موضوعات را بررسی کند تا به این نتیجه برسد و ببینید که در دولت خود در چهار سال دوم ازکجاها آسیب دیده ؟
اختلاف نظر بین وزرا سم یک دولت است
این کارشناس مسائل سیاسی، رفتار انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بزرگترین درس عبرت برای دولت سیزدهم به سکانداری ابراهیم رئیسی برشمرده و با تأکید براین مفهوم که بروز اختلاف نظر در مسائل سیاسی و اقتصادی  بین وزرای یک دولت سمّی برای آن دولت است و در نهایت این سم به یک جام زهر برای ملت تبدیل می‌شود و خواسته و ناخواسته برکام ملت فرو می ریزد خطاب به دولت جدید روی کار آمده تصریح کرد: اختلاف نظربین حکمرانان دولتی امری طبیعی است که درنقدهای درون گفتمانی وجلسات تخصصی باید مطرح و به وحدت رویه برسد اما کشاندن این اختلافات درسطح جامعه همان سم مهلکی است که دولت و ملت و مصالح کشور و منافع ملی را تهدید می کند لطفاً مراقب باشیدکه  جام زهر به کام ملت ریخته نشود چرا که این ملت استحقاق خدمت دارد. 
رئوفیان، خطاب به روحانی با تأکید بر این که اگر بناست دولت در سایه تشکیل دهد، می‌بایست در پله نخست نتایج آسیب‌ شناسی ۸ سال ریاست جمهوری و دلایل کامیابیها و ناکامیها در دو دولت یازدهم و دوازدهم و در مجموع تجارب تلخ وشیرین خود در دو دوره۴ ساله را در اختیار دولت جدید که روی کار آمده است قرار دهد خاطرنشان کرد: تشکیل دولت درسایه نه به معنای مصطلح غلط آن که نقش اوپوزوسیون را ایفاکند بلکه به معنای صحیح یاری رسان دولت رئیسی شود که موفقیت امروز و فردای ما در عرصه داخلی و خارجی در گرو موفقیت این دولت است و اگر با انجام همۀ این موارد، بتواند به دولت سیزدهم کمک کند توانسته ‌است به واقع دولت در سایه را تشکیل دهد.
روحانی به فکر تشکیل دولت در سایه نباشد
رئوفیان، این نقد و بررسی توسط آقای روحانی را بهترین کار ممکن در وضع فعلی دانسته و با تأکید بر این که در شرایط کنونی، فردی مثل حسن روحانی نباید به فکر مسائلی هم چون تشکیل دولت درسایه و مسائلی از این دست باشد، ادامه داد: این پیشنهاد مشخص ما به آقای روحانی است و می‌تواند به این رویه عمل کند. 
این منتقد مسائل سیاسی، با تأکید بر این مفهوم که رسانه‌ها می‌بایست در جهت روشن شدن افکار عمومی نسبت به این موضوعات کمک کنند، با اشاره به این‌که این مسائل همواره باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: درجریان یک سفررسمی به چین که به دعوت وزیر ارتباطات دفتر مرکزی حزب خلق کمونیست چین صورت گرفت نشستی با مسئول واحد تشکلیات حزب کمونیست چین داشتیم که وی ازعمده دلائل پیشرفت کشورش رامبارزه بافسادومجازات مسئولان مفسد درهررده مسئولیتی میدانست و در همین ارتباط به محاکمه و اعدام یکی از مسئولان بلند پایۀ دولتی اشاره کرد و گفت برخورد سریع و به دور از مصلحت های جانبی با مفسدین مهمترین عامل بازدارنده از گسترش و تعمیق فساد و مانع از سیسمی شدن فساد و تبعیض درکشور بوده است؛ به هرروی باید گفت کشور چین، ویژگی‌های ساختاری حکومتی خاص خود را دارد.
 

منبع: نقد دولت

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید